اصول تلقين به نفس
    
تعداد بازدید: 1065
         
دسته بندی : عمومی
    
تاریخ درج خبر : 1399/1/29

نکات مهم درباره عبارات تاکیدی و تلقین

1- عبارات تأكيدي بايد دقيق و مشخص باشند.
گفتيم كه ضمير ناخودآگاه داراي عقل و منطق نيست و منظور شما را فقط به وسيله كلمات درك مي كند. در نتيجه اهداف و آرزوهايتان بايد مشخص و دقيق باشد.

2- از كلمات مثبت استفاده كنيد.
با اينكه مفهوم كلي عبارت« من بيمار نيستم.» مثبت است ، اما كلمه « بيمار» واژه اي منفي است. گفتيم كه ضمير ناخودآگاه به منظور و مفهوم كاري ندارد. بلكه روي كلمات متمركز مي شود. پس در گفتگو و عبارات تأكيدي از كلمات و افعال مثبت استفاده كنيد.

3- عبارات تأكيدي بايد ثابت باشند.
از آنجايي كه براي ناخودآگاه كلمات اهميت دارند، از تعويض مداوم كلمات عبارات تأكيدي خودداري نماييد.

4- استفاده از آينه.
روزي چند دقيقه در برابر آينه بايستيد و به چشمان خود خيره شده و عبارات تأكيدي خود را بصورت خطابي به خود بگوييد.
پس از مدتي از تأثير آن شگفت زده خواهيد شد.

5- عبارات تأكيدي بايد كوتاه و ساده و مربوط به زمان حال باشند.
هر چه عبارات تأكيدي ساده ترو كوتاهتر باشد، نفوذشان به ناخودآگاه سريع تر انجام مي شود. و اگر مثلاً بگوييد: « من سلامت خواهم شد.» با توجه به كلمه « خواهم شد.» تحقق آرزويتان را به آينده موكول مي كند. اما وقتي مي گوييد: « من سالم هستم.» ناخودآگاه بلافاصله به اجراي اين جمله مي پردازد.

6- تمركز فكر داشته باشيد.
پل ارتباطي بين ضمير خودآگاه و ناخودآگاه، تمركز فكر است و باعث مي شود كه جملات مثبت شما سريع تر و عميق تر در ناخودآگاه نفوذ كند.

7- زياد تكرار كنيد و در اين كار پشتكار داشته و صبور باشيد.
شكستن يك سنگ به ضربات مكرر چكش نياز دارد. از بين بردن باورها و عادات منفي گذشته و همچنين نفوذ جملات مثبت جديد نيز به تكرار نيازمند است.
بهترين زمان تكرار عبارات تأكيدي، دقايقي قبل از خواب و پس از بيداري است.
در ابتداي تمرينات، نتايج بدست آمده  ممكن است كم و تدريجي باشد، اما به مرور زمان سرعت ميگيرد.

8-به نتيجه وابستگي نداشته باشيد و به خداوند توكّل كنيد.
وابسته نبودن به نتيجه، عملي بسيار نيرومند است. به محض اينكه از وابستگي به آرزوهايتان دست مي كشيد، آنها را خلق خواهيد كرد.
بعنوان مثال زمانيكه قراري داريد و به شدت منتظر تاكسي هستيد، تاكسي ها ناپديد مي شوند.
اگر برايتان بسيار مهم باشد كه به هدفتان برسيد و به شدت منتظر وقوع آن باشيد، جهان از رسيدن آرزويتان به شما جلوگيري مي كند، تا زماني كه بفهميد براي خوشبختي نياز شديدي به چيزي نداريد؛ آنگاه آرزوهايتان به سوي شما پرواز خواهند كرد.

9- حساسيت و تنفر نداشته باشيد.
نسبت به هيچ چيز و هيچكس تنفر نداشته باشيد. تمام انسانها را بابت اشتباهشان مورد عفو و بخشايش قرار دهيد.
از دروغ، سر و صدا، فقر، بيماري و .....  نيز متنفر نباشيد، زيرا از هر چه بدتان بيايد، بسوي شما جذب مي شود. بقول معروف:
« مار از پونه بدش مي آيد، دم لانه اش سبز مي شود.»
  
10- از چيزي نترسيد.
علي( عليه السلام) مي فرمايد: « بزرگترين گناه، ترس است.»
از هرچه بترسيد، به سرتان مي آيد. تا زماني كه اتومبيل تان قراضه است، كسي با شما كاري ندارد، اما به محض بيرون آوردن از كارگاه صافكاري و رنگ آميزي، به دليل ترس از تصادف و مخارج دوباره، تمام رانندگان براي كوبيدن به اتومبيل شما بسيج مي شوند و اين مساله جز بدست ناخودآگاه انجام نمي گردد.
اگر كسي در مدت زمان طولاني، از روي عادت از چيزي بترسد، معمولا آن ترس به واقعيت بدل خواهد گشت.
بنابراين اگر بترسيد كه چيزي يا كسي را از دست بدهيد، احتمال از دست دادنش بيشتر مي شود. پس بر آنچه مي خواهيد و يا داريد، تمركز كنيد؛ از داشتن آن لذت ببريد و نگران از دست دادنش نباشيد.
در دوره هاي آموزشي كه توسط اساتيد اين فن (شناخت قدرت ذهن) آموزش داده مي شود به افراد آموخته مي شود كه چگونه نيروهاي عظيم درونشان را بشناسند و از آن استفاده كنند. در پايان دوره براي مشاهده اين نيروها و غلبه بر ترس هاي  ذهني، يك برنامه عملي اجرا مي كنند. بدين ترتيب كه بستري از ذغال گداخته را به طول حدود هفت متر آماده كرده و سپس تمام افراد با پاي برهنه از روي اين بستر كه حدود 210 درجه حرارت دارد، عبور مي نمايند.
با اجراي عملي اين برنامه، به تمام افراد ثابت مي شود كه همانگونه كه با غلبه بر ترس هاي دروني و همچنين ايجاد تمركز توانستند، از روي آتش به سلامت عبور كنند- در عين حال كه برايشان غير ممكن به نظر مي رسيد- پس مي توانند غير ممكن هاي ديگر زندگي شان را نيز به ممكن مبدل سازند.
نتيجه اين برنامه اين است كه انسان، متوجه نيروي عظيم دروني شان مي شوند و مي فهمند كه قادر به انجام هر كاري هستند، به شرطي كه نهراسند ونيروهايشان را متمركز نمايند.

11- آرزوهايتان را با شور و اشتياق دنبال كنيد.
عاشقان را حب جاه و مال نيست 
                                 جز وصال يارشان آمال نيست       «مولوي»
عشق، لازمه انجام هر كاري به نحو عالي در جهان است. عشق، زمان و مكان نمي شناسد. محدوديت ندارد. خواب بيداري نمي فهمد. دليل اصلي پيشرفت هاي عظيم بشر در هر رشته اي، عشق آن افراد بوده است. عشق، به انسانها انرژي و نيرو مي دهد و آنها را بسوي آرزوهايشان پيش  مي راند و سبب به كارگيري نيروهاي دروني شان مي شود.
بايد بخواهيد كه كارتان لذت بخش باشد و در هر كاري كه انجام مي دهيد، به دنبال نكته اي فرح بخش باشيد. تفريح و لذت وجود دارد، كافيست آن را پيدا كنيد. هنگاميكه به كار خود عشق بورزيد، نعمتها بر زندگي شما وارد خواهند شد.

12- به افكار مزاحم و منفي بي اعتنا باشيد.
به محض اينكه تكرار عبارات تأكيدي را آغاز مي كنيد، الگوها و باورهاي منفي، به دليل سابقه طولاني، مقاومت نشان داده و سعي مي كنند شما را از ادامه تمرينات منصرف كنند. بدين ترتيب كه در برابر عبارات مثبت، جملاتي منفي ظاهر مي شود.
مبادا در برابر اين افكار مقاومت كنيد و سعي در بيرون راندن آنها از ذهن نماييد. فقط اين افكار را به آرامي كنار بگذاريد و ذهنتان را دوباره به موضوع مورد نظرتان متوجه سازيد.

13- عبارات تأكيدي را باور داشته باشيد

 « از ترديد و نگراني بپرهيزيد و همچون تخته اي سبك مايه كه دستخوش امواج درياست، به چپ و راست نلرزيد، بلكه كوه آسا پا برجا و استوار باشيد.»    علي (عليه السلام)   
 جملاتي را كه تكرار مي كنيد، بايد به صورت قاطعانه باشد. اگر با ناباوري  و روحيه اي ضعيف جملاتي را به خود بگوييد، نتيجه خوبي نمي گيريد.
استفاده از لحن قاطعانه، باعث تسريع نفوذ جملات به ناخودآگاه مي شود. پس در حين تكرار عبارات مثبت، شك و ترديد را كنار گذاشته، آنها را باور كنيد.
اگر كاري را با باور موفقيت شروع كنيد، موفق مي شويد و اگر باور كنيد كه شكست مي خوريد، ناكام مي مانيد.
دقت كنيد كه هرگز به ديگران برچسب هاي منفي مانند: چاقالو، ني قليان، كودن، افسرده، لجباز، تنبل، دست و پا چلفتي و...... نزنيد اين كلمات پس از مدتي باعث بروز همين صفات و حالات در شخص مي گردد. پس در مورد خود و ديگران از كلماتي مثبت مانند موفق، سالم، نابغه، قوي، باهوش و..... استفاده كنيد.

   حدیثی امام جعفر صادق ذکر شده است که میگوید هنگامی که دعا می کنید، آنقدر با ایمان و باور دعا کنید به گونه ای که احساس کنید دعای شما اجابت شده و حاجت شما پشت در گذاشته شده است:” اذا دعوت فظن ان حاجتک هی فی الباب ”

جوان یا دانش آموزی که خواهان موفقیت در درسهایش است، اگر به ضمیر ناخودآگاهش این پیام ها را بدهد که: ” من یک برنده هستم “، ” من قطعا در درسم موفق هستم “. آیا بر او تاثیر مطلوب نخواهد گذاشت؟

 

 

از   3   رای
5

  نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید مدیر سایت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.