اشتباهات دختران در آغاز رابطه ی عاطفی
    
تعداد بازدید: 1013
         
دسته بندی : عمومی
    
تاریخ درج خبر : 1401/3/28

همه ی ما  یک روز درگیر مسائل عاطفی میشویم و این جزئی از زندگی انسان اسـت،یک رابطه عاطفی مثل آدم‌هایی که آن را شکل داده‌اند، ناکامل و ناقص اما بیش‌از‌هرچیزی یگانه و منحصربه فرد است.گاهی اوقات و اغلب به صورت ناخواسته افراد کارهایی می‌کنند که می‌تواند روابط آنها را خراب کند.در این مقاله به مرور و بررسی اشتباهاتی کـه دختران در ابتدای رابطه عاطفی انجام می‌دهند میپردازیم.

همه ی ما  یک روز درگیر مسائل عاطفی میشویم و این جزئی از زندگی انسان اسـت،یک رابطه عاطفی مثل آدم‌هایی که آن را شکل داده‌اند، ناکامل و ناقص اما بیش‌از‌هرچیزی یگانه و منحصربه فرد است.گاهی اوقات و اغلب به صورت ناخواسته افراد کارهایی می‌کنند که می‌تواند روابط آنها را خراب کند.در این مقاله به مرور و بررسی اشتباهاتی کـه دختران در ابتدای رابطه عاطفی انجام می‌دهند میپردازیم.

 

1.به طرف مقابل اجازه می دهید شما را کنترل کند.

گاهی دریک رابطه چنین جملاتی گفته میشود: مـن این کفش ها را دوست ندارم. چراباید با همکارانت بیرون بروی وقتی باعث حسادت مـن میشود؟ دوست ندارم انقدر با مادرت صحبت کنی، او روی تـو تاثیر میگذارد. این یک واقعیت اسـت کـه مـا در رابطه هم دیگر را تغییر و بـه هم شکل میدهیم.

 اما اگر بنا باشد کـه فقط شـما تغییر کنید، یا طرف مقابل تان با دخالت هایش بـه حریم خصوصی شـما وارد شود و یا فرصت هاي هاي خوب اجتماعی تان را خراب کند، فقط احساس ناخوشایندی برای شـما در پی خواهد داشت. لازم اسـت محکم و استوار باشید تا بتوانید جنبه هاي مهم زندگی تان را در امان نگه دارید.

 

2.خودتان را نادیده میگیرید

رشد و پیشرفت رابطه بـه دو عامل بستگی دارد، یکی گذشت زمان و دیگری احساسات. بعضی ها شـما رابه سرعت مجذوب می‌کنند و بـه اسانی تغییر میدهند و فرصتی برای بحث و بررسی باقی نمی گذارند. در چنین مواردی شـما یا از عهده اش بر می‌آیید و یا تسلیم میشوید.

راه سومی وجود ندارد. زمانی کـه عاشق بشوید دیگر نظارت چنین روند مضحکی سخت خواهد بود. این موضوع برای زنها با تمایل ذاتی شان بـه فداکاری و حفظ رابطه و با ذهنیت خوشحال و راضی نگه داشتن طرف مقابل شان، سخت تر هم خواهد بود چرا کـه فکر می‌کنند زنها باید از شریک شان مراقبت کنند.

 

3.بسیار سریع و مصمم هستید

شاید در نخستین لحظه اي کـه وی را دیدید فکر کردید کـه تنها آدم زندگی تان و مرد رویا هاي تان خواهد بود، و شروع کردید بـه خیال بافی راجع بـه خانه اي نقلی و زیبا و با چند تا بچه و همسری کـه وقتی از سر کار می‌رسد شـما رابه لبخند و شادی مهمان میکند.

بسیار عالی! چرا کـه نه؟ ولی این میان یک چیز وجوددارد، این خیال بافی ها بـه انتظارات واقع بینانه آسیب می‌زند و باعث می‌شود کـه یک زن در مورد احساسش دچار اشتباه شود. بـه علاوه این طرز برخورد باعث ترسیدن و فراری دادن طرف مقابل می‌ شود و رابطه را قبل از آنکه شروع شود بـه اتمام می‌رساند.

 

4.دوستان و خانواده را کنار می گذارید

این جالب نیست کـه شـما بـه محض این کـه وارد یک رابطه شدید، کسانی کـه دوست دارید را فراموش کنید. بعضی زنها استاد این کارند. انها وقتی کـه آزاد هستند وقت کافی صرف صحبت کردن و بیرون رفتن با دوستان و خانواده می‌کنند.

اما بـه محض آشنا شدن با یک مرد، تمام روابط شان را قطع می‌کنند و زمانی کـه دوباره دلشان برای آن ها تنگ شود اینبار آن ها هستند کـه دوری می‌کنند. این ماجرا غم انگیز اسـت اما صحت دارد.

 

5.بد اخلاق و غرغرو هستید

گفت و گو کردن همیشه خوب اسـت و بشما کمک میکند کـه مشکلات موجود در رابطه را حل کنید و بـه تفاهم برسید. ولی اگر در حرف ها و بحث هاي شـما حالتی از غر زدن و خشونت پنهان وجود داشته باشد خطرناک اسـت.

بله غرولند کردن شکلی از خشونت اسـت کـه بعد ازآن جراحت و کبودی روی بدن بـه جا نمی‌ماند ولی زخم هایي روی رابطه بـه وجود می آورد. بـه علاوه غر زدن هیچ فایده اي برای رابطه ندارد و بجای صمیمیت، باعث فاصله و جدایی میشود.

6.حسادت

دریک رابطه ي نوپا حسادت مشکلی رایج اسـت. کـه در قالب حرف ها و کارهایی از قبیل: چرا با دختر فروشنده انقدر حرف زدی؟ چرا با آن یکی گرم گرفتی؟

چک کردن تلفن همراه، سوال پیچ کردن درباره ي این کـه کجا و با چـه کسی بوده و چرا انقدر طول کشیده؟ ابراز میشود. در نهایت این رفتار ها طرف مقابل خواهد گفت: بس کن! و هرچه سریع‌ تر از دست شـما بـه دورترین نقطه فرار میکند. پس اگر نمی‌خواهید چنین اتفاقی بیفتد بهتر اسـت دست از حسادت بردارید و سخت نگیرید.

 

6.پر حرفی کردن

کمتر مردی پیدا میشود کـه آنقدر صبور باشد کـه در نخستین دیداربه قصه ي کل زندگی شـما با ریزترین جزییات گوش دهد. بعداً فرصت هاي زیادی وجوددارد کـه بتوانید از اعترافات خود، دلیل طلاق والدین تان، شکست هاي عاطفی و ماجراهای مدرسه تان حرف بزنید.

همچنین کمتر مردی حاضر اسـت کار هاي شـما برای تغییر دادن او، رفع عیب هایش، اصلاح رفتار هایش و نظر دادن راجع بـه انتخاب هایش را تحمل کند. متاسفانه هیچ مردی از خطابه کردن خوشش نمی‌آید و وقتی کـه دچار مشکلی شده سیلی از کلمات شـما سرسام آور اسـت. او فقط بـه آرامش و زمان احتیاج دارد.

 

7.بیش از حد خوبی کردن

حتماً زنانی را دیده اید کـه بیش از حد خوب هستند و درست رفتار می‌کنند. آنهایی کـه برای خشنودی و جلب رضایت یک مرد هر کاری میکنند. بعضی هاي شان بـه آب و آتش میزنند کـه برای بـه دست آوردن او با خود می‌گویند: این آخرین فرصت مـن اسـت کـه وی را برای همیشه برای خودم نگه دارم.

چرا کمتر کسی از چنین فداکاری خوشش می‌آید؟ زیرا چنین رفتاری خفه کننده اسـت و آدم را در ملغمه‌ اي از انتظارات و احتیاجات می اندازد. این احساسات بیش از حد از کسانی سر می‌زند کـه در روابط گذشته خود موفق نبوده‌ اند و ترس از دست دادن دارند.

 

8.به شریک تان در رابطه فرصت دلتنگی نمی دهید

تلاش می‌کنید کـه نشان دهید او برایتان مهم اسـت و تا هروقت ودر هر کجا کـه بخواهد کنارش می‌مانید. در جمع خانوادگی، کاری، دریک مهمانی با دوستانش، هر کجا کـه باشد. طبیعی اسـت کـه در ابتدای رابطه طرفین دوست دارند کـه باهم باشند، لحظات باهم بودن شان بـه سرعت می گذرد و کنار هم نبودن برایشان سخت اسـت

با این حال این نکته اهمیت دارد کـه برای وجود خودتان و مراقبت از زندگی خودتان خارج از رابطه هم وقتی اختصاص دهید و همچنین بـه شخص مقابل هم فضایی خالی برای خودش بدهید. تبدیل شدن بـه جزئی از او، غیرقابل جدا شدن و همیشه و همه ی جا بودن ایده ي خوبی نیست.

 9.همیشه در دسترس هستید

همیشه منتظر تماسش هستید، مرتب پیام می‌دهید و برای یک قرار التماس میکنید. هر وقت او بخواهد شـما را ببیند آماده هستید. برنامه هاي تان را تغییر میدهید و قرار هاي تان را لغو می‌کنید.

اینها باعث نمیشود کـه او روزی مایوس نشود و دست از رابطه نکشد. برعکس این یک اشتباه بزرگ اسـت. درستش این اسـت کـه در ابتدای رابطه نشان دهید شـما هم زندگی خودتان را دارید. سر قرار هایي کـه لحظه آخر بشما خبر میدهد نروید. زیرا بـه این ترتیب کار دیگری برای او باقی نمیگذارید کـه برایتان انجام دهد.

 

10.پیش کشیدن موضوع تعهد پیش از شناخت کامل 

برخی زنان اغلب مردان را برای ازدواج تحت فشار قرار می‌دهند تا در رابطه احساس امنیت کنند. البته هیچ اشکالی در درخواست رابطه‌ای امن و طولانی‌مدت نیست. هرچند، باید به خاطر داشته باشیم که تعهد موضوعی دوطرفه است. در ابتدا باید شناخت کافی دربارهٔ او داشته باشیم. آیا ۵ سال دیگر همچنان می‌خواهیم با او باشیم؟ توجه کنید که آدم‌ها در گذر زمان دچار تغییر و تحول می‌شوند؛ بنابراین به خودتان و البته او فرصت بدهید.

 

همه ی این اشتباهات و رفتارهای نامناسب از احساسات گیرافتاده در درون ما و الگوهای ذهنی اشتباه نشات میگیرد و ریشه در خاطرات و روابط کودکی دارد که نیاز به پاکسای و تغییر دارند. در دوره ی جذب فرد و رابطه ی دلخواه در مورد این رفتارها و اصلاح آنها با خودشناسی و پاکسازی آموزش می دهیم. با شرکت در این دوره می توانید رابطه و شخص دلخواهتان را جذب کنید و رابطه ی عاطفی خود را بهبود بخشید.برای آشنایی با این دوره اینجا کلیک کنید. 

 

 

 

  

 

از   4   رای
7.5

  نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید مدیر سایت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.