تست تله معیارهای سخت گیرانه

این تست را باید در دو مرحله انجام دهید ، در قسمت اول دوران کودکی و در قسمت دوم دوران فعلی و بزرگسالی خود را در نظر بگیرید و گزینه مناسب با هریک از این دوره‌ها را انتخاب نمایید. در نهایت امتیازاتتان را با هم جمع کنید.

 

1-من باید همیشه از همه برتر باشم. باید در همه کارها  بهترین باشم.

 

2- کم پیش می‌آید کاری مورد قبول و پذیرش من واقع شود.

 
 

3-  همه کارها را باید مطابق نظم و ترتیب مد نظر خودم و در حد بی‌نظیرترین کارها انجام دهم.

 
 

4- من همیشه باید از کل وقتم در روز کمال استفاده را ببرم.

 
  
 

5- آنقدر در روز کار می‌کنم که معمولاً هیچ زمانی برای رفع خستگی و افزایش انرژی ندارم.

 
 
 

6- چون همه افکار و زمانم گرم کار کردن است، از رابطه های شخصی ام دور شده ام.

 
 
7- به خاطر اینکه شدیداً از نظر تنظیم زمان کار، تحت فشار و نگرانی هستم، حس می کنم بیمار شده ام.
 
 
8-  وقتی در کارم اشتباه می کنم انتظار شنیدن بدترین حرف ها  را دارم.
 
 
9- بسیار زیاد اهل رقابت حسادت و داشتن شرایط برابر در کارم هستم.
 
 
 

10- داشتن دارایی مقام و مرتبه اجتماعی، اهمیت زیادی برایم دارد.

 
 
 

رتبه بندی : به هر پاسخی که دادید طبق اعداد زیر نمره بدهید :

کاملا غلط 1

تقریبا غلط 2   

بیشتر درست تا غلط 3  

کمی درست 4

تقریبا درست 5   

کاملا درست 6     

تحلیل امتیاز ها به صورت زیر است :

10-19 : این تله به احتمال زیاد در شما شکل نگرفته است

20-29 : ممکن است در معرض خطر این تله باشید

30-39 : این تله تقریبا به زندگی شما آسیب وارد کرده است

40-49 : شما این تله زندگی را دارید

50-60 این تله به شدت شما را درگیر کرده است و از اصلی ترین تله های زندگیتان است