تست تله رها شدگی

لازم است این تست را در دو مرحله انجام دهید ، در قسمت اول دوران کودکی و در قسمت دوم دوران فعلی و بزرگسالی خود را در نظر بگیرید و گزینه مناسب با هریک از این دوره‌ها را انتخاب نمایید . در نهایت امتیازاتتان را با هم جمع کنید. تحلیل نمرات شما در پایان همین صفحه آمده است .

 

 

1-از فکر ترک شدن از سوی کسی که به او علاقه دارم وحشت دارم.

 

2-برای اینکه کسی مرا تنها نگذارد به او وابسته می شوم.

 
 

3-  هیچ کس از من حمایت نخواهد کرد.

 
 

4- جذب افراد فراری از تعهد می‌شوم.

 
 
 
 

5-هیچکس مرا برای همیشه نمی خواهد.

 
 
 

6- از دور شدن افراد نزدیک زندگی ام وحشت دارم.

 
 

7- همیشه خودم درصدد دور کردن افراد مورد علاقه ام بر می آیم.  می ترسم آن ها اول مرا ترک کنند.

 
 

8-افراد صمیمی با من بسیار بی ثبات هستند. یک بار مرا می خواهند و بار دیگر نه.

 
 

9- خیلی زود به دیگران وابسته می شوم.

 
 
 

10- می دانم که عاقبت تنها خواهم ماند.

 
 
 

رتبه بندی :

به هر پاسخی که دادید طبق اعداد زیر نمره بدهید 

کاملا غلط 1

تقریبا غلط 2   

بیشتر درست تا غلط 3  

کمی درست 4

تقریبا درست 5   

کاملا درست 6     

 بعد نمرات خود را با هم جمع بزنید ، تحلیل نمرات به صورت زیر است :

اگر نمره شما بین 

10-19 است : این تله به احتمال زیاد در شما شکل نگرفته است

20-29 است : ممکن است در معرض خطر این تله باشید

30-39 است : این تله تقریبا به زندگی شما آسیب وارد کرده است

40-49 است : شما این تله زندگی را دارید

50-60 است : این تله به شدت شما را درگیر کرده است و از اصلی ترین تله های زندگیتان است

 

 ما در دوره تله های زندگی به بررسی تله ها می پردازیم ، عوامل ایجاد کننده آنها را به شما نشان می دهیم و سپس برای بهبود آنها راه حل هایی ارائه می کنیم تا بتوانید به راحتی تله ها را از میان بردارید و بتوانید در آن قسمت از زندگی که تله به آن آسیب رسانده به ثبات و بهبود عملکرد و سپس نتایج بی نظیر برسید .

 

 برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد دوره تله های زندگی کلیک کنید