رابطه عاطفی

آیا می تونم فرد دلخواهم رو به سمت خودم جذب کنم؟

 

چگونه رابطه ام با عشقم رو تغییر بدم و بهتر کنم؟

 

چرا به بعضی آدمها خیلی وابسته میشیم؟

 

چرا در یک رابطه عاطفی نامناسب می مانیم؟

 

به رابطه ای که کات شده برگردیم یا نه؟ 

 

آیا ما می خوایم فرد دلخواهمون رو با زور و اجبار جذب کنیم؟

 

چطور یک رابطه موفق داشته باشیم؟