تجربه شرکت کنندگان دوره جذب فرد دلخواه

سلام حس حالم خوبه من حدود سه ماه با پیچ شما اشنا شدم ودر چالش های دیگه تو شرکت کردم در کل هم خودم هم دنیام وهم دید من نسبت به زندگیم عوض شده دیگه ازمشکلات نمی ترسم چیز حل نشدنی برام وجود نداره دیگه خودمو سرزنش نمیکنم من به این مطالب شما ایمان کامل دارم ومیل خیلی چیز بیشتری یاد بگیرم ودرزندگیم اجرا کنم احساس میکنم دارم امور فکر احساس و زندگیم در دستم میگیرم یا حداقل در مسیرش قرارگرفتم درسته که تمرینات منظم انجام نمیدم و بعضی روزهاتنبلی میکنم و این تنبلی به این معنا نیست که این مطالب این قوانین قبول ندارم این حرفام شاید به این چالش مربوط نباشه درکل خواستم تعقیر تحول خودم بگم برای همه بخصوص خودم از صمیم قلب آرزو عشق زلال موفقیت آرامش دارم 💗